آرشی پارس
معماری و شهرسازی

آدرس : البرز، کرج، عظیمیه، خیابان نیک نژاد شمالی، پلاک ۲۲۰
تلفن: ۴۷ ۶۱ ۳۲۵۰ ۰۲۶
فاکس: ۸۶ ۶۱ ۳۲۵۱ ۰۲۶
وبسایت : www.archipars.com
اینستاگرام: archi_pars