جمعیت همیاری و موسسه البرز شناسی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برگزار می کنند
اولين همايش آمايش سرزمين و توسعه استان البرز
زمان: اردیبهشت ماه سال
مکان: استان البرز، شهر کرج، جهانشهر،
بلوار ماهان روبروی استانداری، باشگاه میلاد