نام پروژه: بام سبز مشهد(بجمهن)

کارفرما: آقای اخگر
نشانی: مشهد مقدس- منطقه ۵ محله بجمهن – باوار سرخس
تاریخ: تیر ۹۱
مساحت: ۳۵ هکتار
مساحت زیر بنا: ۱۵۰۰۰۰۰ متر مربع
تیپ پروژه: مجموعه فرهنگی تجاری ورزشی تفریحی اقامتی