نوشهر

پروژه نوشهر
کارفرما: تعاونی مسکن فرهنگیان شهر نوشهر
نشانی: استان مازندران – شهر نوشهر- کمر بندی ضلع جنوبی جنگل
تاریخ:۱۳۹۰
مساحت زمین: ۱۲ هکتار
تیپ پروژه : مسکونی، تفریحی، خدماتی و هتل

موقعیت جغرافیایی پروژه:
پروژه در شمال کشور و در استان مازندران و شهر نوشهر قراردارد. ضلع حنوبی سایت جنگل و در فاصله ۳ کیلومتری دریای خزر قرار دارد. مکان پروژه واقع در شهر نوشهر ( نزدیک روستای نیرنگ)، ضلع جنوبی کمر بندیی شهر نوشهر و قابل مشاهده از کمربندی (۱۵۰۰ متر فاصله کمربندی تا پروژه)، بوسیله جاده اختصاصی (۳۵ متری) از بین مزارع در دو لاین رفت و برگشت و یک رفوژ میانی
ماهیت پروژه:
این پروژه ماهیتی چند بعدی و چند وجهی دارد که میبایست برای ارائه سرویس هرچه بیشتر به متقاضیان برنامه ریزی می شد. با توجه به اهمیت و بزرگی پروژه، سعی شده است که این پروژه در عین ارائه مسکن مناسب با قیمت قابل قبول فضاهایی همچون: خدماتی، تجاری، درمانی، ورزشی و آموزشی را نیز برای متقاضیان عزیز مهیا نماید.
کاربری: مسکونی، مجتمع تفریحی، خدماتی و اقامتی
تعداد واحد ها۲۲۱۴واحد مسکونی
متراژ واحدها: حداقل ۸۶ متر مربع و حد اکثر ۱۱۰ متر مربع
متراژ کل واحد های طراحی شده: ۲۶۹۹۱۷متر مربع
متراژ پارکینگ پیش بینی شده: ۶۴۴۲۲متر مربع در دو طبقه (در زیر بلوکهای مسکونی و بین بلوکهای مسکونی)
متراژ فضاهای الحاقی:
خدماتی-تجاری: ۸۱۵۴.۱۳ متر مربع (سطح اشغال و تراکم)
هتل و خدمات رفاهی: سطح اشغال ۲۲۹۰ و تراکم ۴۶۲۰۲ متر مربع