بیمارستان ریحان

 

نام پروژه: پروژه بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی ریحان

کار فرما:آقای حاج محمد نبی رضایی

نشانی: استان مرکزی، شهرستان خمین، روستای ریحان

تاریخ: پاییز ۹۵

مساحت ساخت زیر بنا: ۲۷۹۷۵ متر مربع

مساحت زمین:  ۶۳۶۸ متر مربع

تیپ پروژه: درمانی

برنامه فیزیکی:  ساختمان ۱۳ طبقه شامل ۱ طبقه زیرزمین، ۱۱ طبقه بخش بیمارستانی و ۱ طبقه بام مختص هلی پد.