پروژه مسکونی رضایی

کارفرما: آقای وحید رضایی
نشانی: استان مرکزی، شهرستان خمین
تاریخ:۱۳۹۵
تیپ پروژه: خانه ویلایی