رستوران و تالار پذیرایی ستاره

کار فرما:آقای کلانی فر و آقای بهرامی

نشانی: استان قزوین- خیابان آیت الله خامنه ای

تاریخ:  ۱۰\۰۸\۹۵

تیپ پروژه: رستوران تالار

برنامه فیزیکی: شامل ۱ طبقه آشپزخانه، ۱ طبقه و ۱ نیم طبقه رستوران، ۱ طبقه تالار بانوان و ۱ طبقه تالار آقایان